Ga naar de inhoud

 


Minder slachtoffers, minder schade en een grotere bedrijfscontinuïteit!
 
Dat zijn de redenen waarom veiligheid zo'n belangrijke rol speelt in uw bedrijfsprocessen. Maar is dit voldoende voorbereid? En op een effectieve en efficiënte wijze? Dat soort vragen blijven vaak hangen.
 
Onze professionele veiligheidsscan biedt u de mogelijkheid om hier eens goed de thermometer in te steken.
 
De volgende thema’s komen aan de orde:

Hoe is de veiligheidsscan opgebouwd?
 
Om tot een goed beeld en advies te kunnen komen, worden de volgende stappen doorlopen:
 
             • Bureautoets van de meest relevante documenten
             • Interview met enkele stakeholders tijdens bedrijfsbezoek
             • Rondgang en inspectie tijdens bedrijfsbezoek
             • Opstellen rapportage inclusief plan van aanpak    

Iedere organisatie is uniek
 
Om die reden ontvangt u een uitgebreide maatwerkrapportage. Hierin staat op welke punten uw risico’s
voldoende zijn afgedekt. Maar ook waar risico’s nog niet of onvoldoende aandacht hebben gekregen.
Daarnaast worden de belangrijkste verbeteracties beschreven.
Niet voor niets is ons motto
 
Wat is voor u de toegevoegde waarde?
 
   • Inzicht in de stand van zaken van de veiligheid in uw organisatie.
   • Sturingsmogelijkheden voor optimalisatie op basis van een plan van aanpak.
   • Verbetering van compliancy.
Maar bovenal wordt gewerkt aan:

“minder slachtoffers, minder schade en grotere bedrijfscontinuïteit”!


Terug naar de inhoud