Ga naar de inhoud


Naar een hogere graad van veiligheid, tegen lagere kosten en op milieuvriendelijker wijze.

Dit kan door een zeer snelle blussing met professionele sprayblussers en het Safe & Easy concept.
Het grootste gevaar voor mens en dier is de rook. Hoe sneller een beginnende brand is geblust, hoe minder rookontwikkeling. Hierdoor neemt de kans op slachtoffers substantieel af.

Door risicogerichte projectering van de multifunctionele sprayblusser is een snelle en eenvoudige blussing mogelijk. De capaciteit is meer dan voldoende voor het brandvermogen van een beginnende brand van de meeste risicobronnen. Daar waar nodig worden grotere (6L) blussers geprojecteerd.

De onderhoudsvrije garantieperiode levert u veel kostenvoordeel op. Daarnaast zijn deze blussers meer dan 60% duurzamer dan de conventionele types.

Met innovatieve  producten ondersteunt ProFaction Safety bij het optimaliseren van de brandveiligheid,  kosten en duurzaamheid.


Blussen 3.0

Het Prymaxx Safe & Easy Concept gaat uit van drie onderdelen, waarin een snellle eerste reactie wordt gecombineerd met een steeds groter blusduurvermogen.

1. Sprayblussers
Voor de eerste snelle reactie door de persoon die als eerste bij de brand is

2. De 6 liter Aramide handbrandblusser
Indien nodig blussing voortgezet door opgeroepen BHV’ers

3. Brandslanghaspel
Indien nodig en nog mogelijk blussing voortgezet door opgeroepen BHV’ers

Terug naar de inhoud