Ga naar de inhoud


Niet zelden is er geen of onvoldoende inzicht in - en sturing op - de status en de kosten van controle en onderhoud van de brandveiligheidsvoorzieningen. Vanuit veiligheidsperspectief, compliancy en kostenbeheersing is dit wel essentieel. Het vraagt veel meer aandacht dan simpel een contract afsluiten.

ProFaction Safety ondersteunt uw controle en onderhoud door die op een juiste en efficiënte wijze in te richten.  

Ook kunnen wij controle en onderhoud volledig voor u verzorgen; inzichtelijk, compliant en efficiënt.

Compleet ontzorgd!

Onderhoudsvrij

Alle brandblussers die ProFaction Safety levert zijn onderhoudsvrij.

Dat wil zeggen dat er geen technisch onderhoud aan de blussers hoeft plaats te vinden in de onderhoudsvrije garantieperiode.

· Voor de Sprayblussers is dat 5 jaar
· Voor de Aramideblussers is dat 10 jaar

Uitsluitend de jaarlijkse visuele controlehandelingen blijven. Die kunt en mag u zelf gemakkelijk uitvoeren. Het zijn feitelijk dezelfde handelingen die u nu ook verricht bij de ARBO - of RI&E rondes.

Aantekening hiervan maakt u op de gele stickers op de blussers. Het volgen van een slechts 5 minuten durende e-learning module, gevolgd door het beantwoorden van een aantal vragen, maakt u een gecertificeerd controleur voor deze blussers.

Hiermee is het proces volledig geborgd overeenkomstig NEN 2559

Ter ondersteuning van deze visuele controlehandelingen en de compliancy, is ook een app beschikbaar.

Toch volledig ontzorgd?

Wenst u toch volledig ontzorgd te worden op de controle en het onderhoud van alle brandveiligheidsvoorzieningen? Dat kan ProFaction Safety ook voor u verzorgen.

De visuele controle van de onderhoudsvrije brandblussers nemen wij daarin dan tegen een aangepast  tarief mee.

Graag komen wij met u in gesprek om een maatwerkoplossing te verkennen die voldoet aan uw wensen.

Terug naar de inhoud